Polityka prywatności

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Vitess SP. Z O.O. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków dane kontaktowe. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vitess SP. Z O.O. dane firmy:

 

Vitess SP. Z O.O.

35-222 Rzeszów

Ul. Okulickiego 18

NIP: 5170426315

REGON: 522414720

 

Administrator, za pośrednictwem serwisu Fotoelektro.pl oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w serwisie:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu

Cel i czas przetwarzania danych.

Cel - przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
Czas - dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych, tj. biuro@vitess.com.pl

W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator serwisu Fotoelektro.pl zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych. Adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez Fotoelektro.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Vitess SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Vitess SP. Z O.O. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Vitess SP. Z O.O. 

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Vitess SP. Z O.O. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, opinii, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Vitess SP. Z O.O. nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Vitess SP. Z O.O.
i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Vitess SP. Z O.O. nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Vitess SP. Z O.O. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach Vitess SP. Z O.O.

W przypadku pytań prosimy pisać: biuro@vitess.com.pl

Zmiany polityki prywatności

Firma Vitess SP. Z O.O. będzie okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w celu uwzględnienia opinii ze strony firmy, jak i klientów. W przypadku istotnych zmian niniejszego Oświadczenia lub sposobu, w jaki firma Vitess SP. Z O.O. będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika, tego typu zmiany będą w widoczny sposób publikowane. Firma Vitess SP. Z O.O. zachęca użytkowników do zapoznawania się co jakiś czas z niniejszą Polityką prywatności, aby orientować się, w jaki sposób firma Vitess SP. Z O.O. chroni informacje dotyczące użytkowników.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).